Search for:
Firma Hastech Servis s.r.o. vám nabízí poradenství a také potřebné prostředky požární ochrany pro kolaudaci vašeho projektu jako jsou hasicí přístroje a detektory kouře

Rodinný dům má být vybaven alespoň jedním hasícím přístrojem typu 34A

Garáž má být vybavena jedním hasícím přístrojem typu 183B pro každý samostatně oddělený prostor, i když je stavebně začleněna do hmoty domu. Dle přílohy č. 4, vyhlášky 23/2008 Sb.

Součástí dodávky hasicího přístroje pro kolaudaci je povinná revizní zpráva o výchozí kontrole hasicího přístroje.

Rodinný dům musí být vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. U rodinného domu s více byty musí být tímto zařízením vybaven každý byt a to v části umožňující odchod z bytu.

Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2, mezonetový nebo vícepodlažní byt, musí být v jiné vhodné části bytu umístěno další zařízení autonomní detekce a signalizace.

U rodinného domu s více byty musí být umístěno další zařízení autonomní detekce a signalizace také v nejvyšším místě společné chodby nebo prostoru.

Pro aktuální ceník zboží a služeb nás kontaktujte prostřednictvím uvedených kontaktů.