Search for:

Autonomní požární hlásiče ( autonomní hlásiče kouře) obsahují v „krabičce“ o průměru cca 12 cm kromě samotného detektoru požáru i optickou a hlavně akustickou signalizaci, která vás v případě požáru spolehlivě probudí popřípadě upozorní sousedy, že u vás něco není v pořádku.

Instalace hlásičů je velmi jednoduchá, a zvládnete ji sami. 

Na požáry v domácnostech loni připadala více než polovina ze všech úmrtí v souvislosti s ohněm. Většina z nich se pak stala mezi druhou a pátou hodinou ranní. Hlásič požárů reaguje i na malé množství kouře. Podle hasičů tak poskytne občanům čas na to zavolat profesionály, případně opustit domov a zachránit si tak život.

Požáry v obytných domech jsou charakteristické vysokým vývinem kouře.

Kouř v obytných domech

  • je toxický (většina vybavení domácností je vyrobena z hořlavých plastických hmot)
  • dvě až tři vdechnutí mohou způsobit ztrátu vědomí a smrt
  • většina úmrtí při požárech je způsobena kouřem
  • snižuje viditelnost a orientaci

Včasné zjištění požáru je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro účinnou evakuaci osob, zvířat a majetku z prostorů ohrožených požárem a také pro účinný protipožární zásah.

Povinnost obstarat, instalovat a udržovat v provozuschopném stavu požárně bezpečnostní zařízení vyplývá právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zejména z ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Obdobné zákonné povinnosti vznikají též fyzickým osobám, a to podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. d), e) a i) téhož zákona.


Pro aktuální ceník zboží a služeb nás kontaktujte prostřednictvím uvedených kontaktů.