Search for:

 Práškové

Tyto hasicí přístroje jsou určeny k použití zejména v průmyslu, energetice, důlním hornictví, ale také v železniční přepravě, v nákladních automobilech, kancelářích, chatách či domácnostech. Jde o výkonné, spolehlivé univerzální hasicí přístroje se špičkovým designem, které mají vzhledem ke svým užitným parametrům velmi příznivou cenu.
Uvedené práškové hasící přístroje je možné použít k hašení zařízení pod napětím max. 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m.

 • životnost nádoby maximálně 20 let
 • kontrola provozuschopnosti jednou za rok
 • tlaková zkouška nádoby jednou za pět let

Vodní

Ideální všude tam, kde je třeba hasit pevné hořlavé látky hořící plamenem, nebo žhnoucí (dřevo, papír, sláma, uhlí, textil apod.). Bývá používán v provozních budovách, skladech, kancelářích, chatách atd. Protimrazová úprava jeho hasiva zaručuje jeho spolehlivost i pro vnější použití v zimních měsících.

 • životnost nádoby maximálně 20 let
 • kontrola provozuschopnosti jednou za rok
 • tlaková zkouška nádoby jednou za tři roky


Sněhové ( Co 2 )

Hasicí přístroje CO2 nacházejí uplatnění v oblasti průmyslu, jsou vhodné pro hašení vybavení laboratoří, elektropřístrojů a různých rozvoden. Vzhledem k tomu, že při hašení nezůstanou zbytky hasicí látky, jsou ideální pro hašení přístrojů jemné mechaniky, spalovacích nebo elektrických motorů a jejich doplňkových zařízení, jako jsou spouštěče, karburátory, elektrické spínače a zařízení na zpracování údajů. Nespornou výhodou je příznivá cena hasiva a možnost uložení na volném prostranství i v zimním období (jsou použitelné i při -30 °C). Tvar proudnice zaručuje cílený proud hasiva na místo požáru. Tyto hasicí přístroje jsou ve shodě se všemi evropskými směrnicemi, zejména bezpečnostními předpisy o tlakových nádobách. Životnost je maximálně 40 let.
Uvedené hasící přístroje CO2 je možné použít k hašení zařízení pod napětím max. 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m.

 • životnost nádoby maximálně 40 let
 • kontrola provozuschopnosti jednou za rok
 • tlaková zkouška nádoby jednou za pět let

Pěnové

Uvedené pěnové hasicí přístroje jsou určeny k hašení požárů pevných látek hořících plamenem nebo tlením (např. textil, sláma, guma, dřevo, papír) a kapalných látek hořících plamenem (např. benzín, nafta, olej, benzol, lak, alkohol). Uplatnění najdou v oblasti průmyslu těžkého a chemického, v rafinériích. Tyto hasicí přístroje jsou obzvlášť vhodné z hlediska ochrany životního prostředí. Vysoká hasební účinnost pro třídu požáru A a B.
Uvedené pěnové hasící přístroje je možné použít k hašení zařízení pod napětím max. 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m.

 • životnost nádoby maximálně 20 let
 • kontrola provozuschopnosti jednou za rok
 • tlaková zkouška nádoby jednou za tři roky

Hasící přístroje s čistým hasivem

Plynové hasicí přístroje jsou naplněny speciálním čistým hasivem FE-36 od americké společnosti DuPont a vyznačují se nadprůměrnou hasební schopností. Uvedené hasicí médium je oficiální náhradou zakázaných druhů halonů, které již z ekologických důvodů nesmějí být používány

Toto čisté hasivo je určeno pro hašení požárů tříd A, B, C i zařízení pod elektrickým napětím do 110 kV při dodržení bezpečné vzdálenosti minimálně 1 metr.

Hasivo FE-36 je nejen elektricky nevodivé, ale je netoxické, ekologické a nezpůsobuje korozi. Vzhledem k tomu, že se po hašení samo odpaří, je vhodné zejména pro hašení požárů elektronických zařízení, výpočetní techniky, záznamové techniky, nosičů dat, telefonních ústředen, velínů, elektromotorů, archivů, muzeí apod.

 • životnost nádoby maximálně 20 let
 • kontrola provozuschopnosti jednou za rok
 • tlaková zkouška nádoby jednou za pět let

Vodní přístroje se speciálními aditivy

Velmi dobrou účinnost proti požárům jedlých tuku a olejů vykazují vodní hasicí přístroje se speciálními aditivy, jejichž chemická reakce s olejem vytváří ochranný film.
Směs voda – aditivum vytváří krycí povrch na hořící tukové ploše, něco jako omeletu. Vzniklá vrstva brání přístupu vzdušného kyslíku a uhasí oheň velmi rychle (1-2 sec). Tato vrstva je kompaktní a nevzniká nebezpečí opětného vzplanutí.
Při hašení není třeba použít zvláštní techniku hašení. Pro ochranu zasahující osoby je však předepsán minimální odstup – vhodné jsou cca 2 metry.
Shrnutím požárních zkoušek, které německý úřad provedl je, že pouze speciální hasicí přístroje pro třídy požáru F, jsou bezpečnou variantou k tomuto účelu.

 • životnost nádoby maximálně 20 let
 •  kontrola provozuschopnosti jednou za rok
 •  tlaková zkouška nádoby jednou za tři roky

Antimagnetický hasicí prostředek CO2 ( sněhový )

Je určen k hašení požárů v prostorách s výskytem magnetického pole (např. magnetická rezonance MRI). Veškeré části zařízení jsou vyrobeny z nemagnetických materiálů. Hasicí médium je kysličník uhličitý, který při použití nepoškozuje jemnou mechaniku a neznečišťuje okolí.

 • životnost nádoby maximálně 40 let
 • kontrola provozuschopnosti jednou za rok
 • tlaková zkouška jednou za pět let

Speciální – pojízdné

Pojízdné práškové hasicí přístroje jsou využitelné především ve velkých průmyslových provozech, na čerpacích stanicích PHM a LPG, v letištních hangárech, rafineriích ropy, skladech ropných produktů, barev, ředidel apod

Typy : Práškové, Pěnové, Co 2 ( sněhové )

Pro aktuální ceník zboží a služeb nás kontaktujte prostřednictvím uvedených kontaktů.