Search for:

Vnější odběrná místa jsou místa odběru požární vody určená především pro zásobování mobilní požární techniky při zásahu:

  • nadzemní a podzemní hydranty,
  • požární výtokové stojany a plnicí místa,
  • vodní toky (např. řeka, potok),
  • přirozené a umělé nádrže na vodu (např. studny, rybníky, bazény, požární nádrže aj. )
  • Podzemní a nadzemní hydranty mají mimo požární funkce i funkci technickou – slouží k odkalení a odvzdušnění vodovodního řadu. Pro požární účely se mají navrhovat zejména nadzemní hydranty.
  • kontrola jednou ročně
Pro aktuální ceník zboží a služeb nás kontaktujte prostřednictvím uvedených kontaktů.