Search for:

Povinnost kontrolovat hydrantové ( hadicové ) systémy vyplývá z vyhl. č. 246/2001 Sb., ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-3 Kontrolu je nutno provádět jednou ročně. Součástí prováděné kontroly požárních hydrantů je měření tlaku, průtočného množství vody, zjištění stavu předepsané výbavy, označení štítkem a zaplombování hydrantu.

V případě periodické revize – každých 5 let natlakovat hadici na nejvyšší pracovní tlak, podle ČSN EN 671-1.

 Kontrola se vztahuje i na suchovody ( nezavodněná potrubí ).

Pro aktuální ceník zboží a služeb nás kontaktujte prostřednictvím uvedených kontaktů.