Search for:

 Provádíme kontrolu, servis a montáž protipožárních systémů (ucpávek).

  • Kvalita a dokonalé zpracování těchto systémů zabraňuje šíření ohně kouře a toxických plynů
  • Minimalizuje tragické ztráty na lidských životech a škody na majetku.
  • Brání rychlému šíření požáru uvnitř budov skrze požárně dělící konstrukce.
  • Zajišťují požární odolnost podle kritérií celistvosti E a tepelné izolace I ve všech kritických místech těchto konstrukcí
  • Určují dobu, která je vyjádřena v minutách, po kterou si stavební konstrukce udržují schopnost zabránit šíření ohně. 
Pro aktuální ceník zboží a služeb nás kontaktujte prostřednictvím uvedených kontaktů.