Požární bezpečnost staveb

Zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby jako nedílné součásti projektové dokumentace pro územní a stavební řízení nebo pro řízení o změně stavby, včetně obstarání stanoviska (vyjádření) orgánu státního požárního dozoru.