Vodní hasicí přístroj V9Ti

Hasicí přístroje vodní

Ideální všude tam, kde je třeba hasit pevné hořlavé látky hořící plamenem, nebo žhnoucí (dřevo, papír, sláma, uhlí, textil apod.). Bývá používán v provozních budovách, skladech, kancelářích, chatách atd. Protimrazová úprava jeho hasiva zaručuje jeho spolehlivost i pro vnější použití v zimních měsících.

životnost nádoby maximálně 20 let
kontrola provozuschopnosti jednou za rok
tlaková zkouška nádoby jednou za tři roky

Zobrazen jediný výsledek