Pěnový hasicí přístroj VP 6 TNC

Hasicí přístroje pěnové

Uvedené pěnové hasicí přístroje jsou určeny k hašení požárů pevných látek hořících plamenem nebo tlením (např. textil, sláma, guma, dřevo, papír) a kapalných látek hořících plamenem (např. benzín, nafta, olej, benzol, lak, alkohol). Uplatnění najdou v oblasti průmyslu těžkého a chemického, v rafinériích. Tyto hasicí přístroje jsou obzvlášť vhodné z hlediska ochrany životního prostředí. Vysoká hasební účinnost pro třídu požáru A a B.
Uvedené pěnové hasící přístroje je možné použít k hašení zařízení pod napětím max. 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m.

životnost nádoby maximálně 20 let
kontrola provozuschopnosti jednou za rok
tlaková zkouška nádoby jednou za tři roky

Zobrazuji všechny 3 výsledky