Hasicí přístroj CO2 S 2 KT

Hasicí přístroje CO2 ( sněhové)

Hasicí přístroje CO2 nacházejí uplatnění v oblasti průmyslu, jsou vhodné pro hašení vybavení laboratoří, elektropřístrojů a různých rozvoden. Vzhledem k tomu, že při hašení nezůstanou zbytky hasicí látky, jsou ideální pro hašení přístrojů jemné mechaniky, spalovacích nebo elektrických motorů a jejich doplňkových zařízení, jako jsou spouštěče, karburátory, elektrické spínače a zařízení na zpracování údajů. Nespornou výhodou je příznivá cena hasiva a možnost uložení na volném prostranství i v zimním období (jsou použitelné i při -30 °C). Tvar proudnice zaručuje cílený proud hasiva na místo požáru. Tyto hasicí přístroje jsou ve shodě se všemi evropskými směrnicemi, zejména bezpečnostními předpisy o tlakových nádobách. Životnost je maximálně 40 let.
Uvedené hasící přístroje CO2 je možné použít k hašení zařízení pod napětím max. 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m.

životnost nádoby maximálně 40 let
kontrola provozuschopnosti jednou za rok
tlaková zkouška nádoby jednou za pět let

Zobrazen 1. – 4. z 5 výsledků