Hydrantový systém Kovo Lemini White 122

Hadicové systémy

Hadicové systémy představují velmi účinný hasící prostředek se stálou dodávkou vody, který je okamžitě dosažitelný. Požadavky na tyto systémy jsou takové, aby zajistily pohotové ovládání jednou osobou.

Hadicové systémy se instalují zejména:

v požárních úsecích výrobních objektů a skladů
v požárních úsecích s vysokou lineární rychlostí šíření požáru
V dalších případech např.:

shromažďovací prostory /podle ČSN 730831/
hotely a zařízení pro ubytování o celkové kapacitě lůžek větší než 60 osob
velkoprodejny a obchodní domy
hromadné garáže
výstaviště
filmová, televizní, rozhlasová studia jeviště a zákulisí, sklady, rekvizit a dekorací

Zobrazen jediný výsledek